Писмен въпрос E-2979/07 зададен от Robert Kilroy-Silk (NI) на Комисията. Незачитане на правата на човека в Израел