Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.9296 – Macquarie / China Investment Corporation / Allianz / Dalmore / INPP / Gas Distribution Business of National Grid) (Dokuments attiecas uz EEZ.)