Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.9296 – Macquarie / China Investment Corporation / Allianz / Dalmore / INPP / Gas Distribution Business of National Grid) (Tekstas svarbus EEE.)