Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9296 – Macquarie / China Investment Corporation / Allianz/Dalmore / INPP / Gas Distribution Business of National Grid) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)