Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.9296 – Macquarie/China Investment Corporation/Allianz/Dalmore/INPP/Gas Distribution Business of National Grid) (Text s významem pro EHP.)