Регламент (ЕО) № 269/2008 на Комисията от 19 март 2008 година относно установяване на забрана на риболова на синя молва в зони VI и VII на ICES (води на Общността и води, които не са под суверенитета или юрисдикцията на трети държави) от страна на съдове под флага на Испания