Писмен въпрос E-1478/09, зададен от Frank Vanhecke (NI) на Комисията. Свобода на изразяване в Турция