L-AWTORITÀ TA’ SORVELJANZA TAL-EFTA Għajnuna mill-Istat — Deċiżjoni li ma jitqajmux oġġezzjonijiet 2020/C 226/06