Писмен въпрос E-0084/08 зададен от Iles Braghetto (PPE-DE) на Комисията. Изключването на италианските рибари от хърватската риболовна зона