Писмен въпрос E-1575/08 зададен от Marianne Thyssen (PPE-DE) на Комисията. Положение на договорно наети служители