Wniosek DECYZJA RADY dotycząca stanowiska, które ma zostać zajęte w imieniu Unii na drugim posiedzeniu Konferencji Stron Konwencji z Minamaty w sprawie rtęci w związku z przyjęciem wytycznych w sprawie przejściowego składowania rtęci innej niż rtęć odpadowa w sposób bezpieczny dla środowiska, zgodnie z jej art. 10 ust. 2 i 3