Писмен въпрос E-2576/07 зададен от Graham Watson (ALDE) на Комисията. Право на защита на гражданите на Гибралтар