Писмен въпрос E-4675/10 Liam Aylward (ALDE) до Комисията. Програмата Лидер