Писмен въпрос E-4647/08, зададен от Robert Kilroy-Silk (NI) на Комисията. Експертна група за ароматичните вещества