Решение на Съда от 18 ноември 1970 г. # Amedeo Chevalley срещу Комисия на Европейските общности. # Дело 15-70. Chevalley/Комисия TITJUR