Решение на Съда (първи състав) от 18 юни 2009 г. Решение на Съда (първи състав) от 18 юни 2009 г.#L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC и Laboratoire Garnier & Cie срещу Bellure NV, Malaika Investments Ltd и Starion International Ltd.#Искане за преюдициално заключение: Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Обединеното кралство.#Директива 89/104/ЕИО - Марки - Член 5, параграфи 1 и 2 - Използване в сравнителна реклама - Право да се иска забрана на такова използване - Несправедливо облагодетелстване от добрата репутация - Засягане на функциите на марката - Директива 84/450/ЕИО - Сравнителна реклама - Член 3а, параграф 1, букви ж) и з) - Условия, за да бъде разрешена сравнителната реклама - Несправедливо облагодетелстване от известността на марка - Представяне на стока като имитация или копие.#Дело C-487/07.