Писмен въпрос E-6269/08 зададен от Michael Cashman (PSE) на Комисията. Отстраняване на органи в друга държава-членка