Писмен въпрос E-2291/08, зададен от Emilio Menéndez del Valle (PSE) на Комисията. Опасност от ново избухване на насилието в Кения