Писмен въпрос E-5348/07, зададен от Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE-DE) на Комисията. Реклама, свързана с инвестициите за Кохезионния фонд