Писмен въпрос E-6127/07, зададен от Catherine Stihler (PSE) на Съвета. Избирателно право на пребиваващите в чужбина граждани на ЕС