Дело T-382/11: Определение на Общия съд от 9 юли 2012 г. — Pigui/Комисия (Иск за установяване на неправомерно бездействие — Изразяване на становище — Искане за разпореждане — Явна недопустимост)