Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1293 av den 26 september 2018 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2017/2470 vad gäller villkoren för användning av det nya livsmedlet laktitol (Text av betydelse för EES.)