Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1293 z dne 26. septembra 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/2470 glede pogojev uporabe novega živila laktitol (Besedilo velja za EGP.)