Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1293 van de Commissie van 26 september 2018 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2470 wat de gebruiksvoorwaarden voor het nieuwe voedingsmiddel lactitol betreft (Voor de EER relevante tekst.)