Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1293 tas-26 ta' Settembru 2018 li jemenda r-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/2470 fir-rigward tal-kundizzjonijiet tal-użu tal-ikel ġdid lattitol (Test b'rilevanza għaż-ŻEE.)