Писмен въпрос E-0531/08 зададен от Joseph Muscat (PSE) на Комисията. Регистрационна такса за превозни средства — Въпрос E-3789/07