Писмен въпрос E-6196/07, зададен от Luca Romagnoli (NI) на Комисията. Употреба на наркотици