Писмен въпрос E-6697/09, зададен от Proinsias De Rossa (S&D) на Съвета. Арестуване на Аминату Хайдар от органите на Мароко