Γραπτή ερώτηση E-5379/07 υποβολή: Brian Simpson (PSE) προς την Επιτροπή. Αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους και αεροπορικά τέλη