TITJUR Kretzinger Решение на Съда (втори състав) от 18 юли 2007 г. # Наказателно производство срещу Jürgen Kretzinger. # Искане за преюдициално заключение: Bundesgerichtshof - Германия. # Конвенция за прилагане на Споразумението от Шенген - Член 54 - Принцип "ne bis in idem" - Понятие за същите деяния - Контрабанда с цигари - Внос в няколко договарящи страни - Наказателни преследвания в различни договарящи страни - Понятие за изпълнение на наказателноправни санкции - Отлагане на изпълнението на наказанието - Приспадане на времето на краткосрочно предварително задържане - Европейска заповед за арест. # Дело C-288/05.