Odločba Komisije z dne 04/03/2009 o razglasitvi združljivosti koncentracije s skupnim trgom (Zadeva št. COMP/M.5433 - SANACORP / V.D. LINDE) v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 139/2004 (Besedilo v nemškem jeziku je edino verodostojno)