Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' 04/03/2009 li tiddikjara konċentrazzjoni hija kompatibbli mas-suq komuni (il-Każ Nru COMP/M.5433 - SANACORP / V.D. LINDE) skond ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 139/2004 (It-test bl-Ġermaniż biss huwa awtentiku)