Писмен въпрос E-004067/11 Diogo Feio (PPE) до Комисията. Посещение на председателя на Европейската комисия в Тунис