Регламент (ЕО) № 131/2007 на Комисията от 13 февруари 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 990/2006 относно количествата, пуснати на постоянен търг за износ на мека пшеница и ечемик, държани от интервенционните агенции на определени държави-членки