Писмен въпрос E-7051/08 зададен от Georgios Papastamkos (PPE-DE) на Комисията. Европейски научни изследвания в областта на земеделието