Neuvoston päätös, tehty 25 päivänä helmikuuta 2009 , uuden jäsenen nimittämisestä eroavan jäsenen tilalle Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen johtokuntaan