/* */

Решение на Съвета от 25 февруари 2009 r. за назначаване и замяна на членове на Управителния съвет на Европейския център за развитие на професионалното обучение