Kommissionens förordning (EG) nr 688/2002 av den 22 april 2002 om komplettering av bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 2301/97 om att införa vissa benämningar i det register över skyddade särarter som föreskrivs i rådets förordning (EEG) nr 2082/92 om särartsskydd för jordbruksprodukter och livsmedel (Panellets)