Verordening (EG) nr. 688/2002 van de Commissie van 22 april 2002 tot aanvulling van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2301/97 betreffende de opneming van bepaalde benamingen in het "specificiteitscertificeringsregister" als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2082/92 van de Raad inzake de specificiteitscertificering voor landbouwproducten en levensmiddelen (Panellets)