2002 m. balandžio 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 688/2002, papildantis Reglamento (EB) Nr. 2301/97 dėl tam tikrų pavadinimų įtraukimo į „Specifinių savybių sertifikatų registrą“, numatytą Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2082/92 dėl žemės ūkio ir maisto produktų specinių savybių sertifikatų, priedą