A Bizottság 688/2002/EK rendelete (2002. április 22.) egyes elnevezéseknek a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek különleges tulajdonságainak tanúsításáról szóló 2082/92/EGK tanácsi rendeletben foglalt, „különleges tulajdonságokra vonatkozó tanúsítványok nyilvántartásába” történő bejegyzéséről szóló 2301/97/EK bizottsági rendelet mellékletének kiegészítéséről (Panellets)