Komisjoni määrus (EÜ) nr 688/2002, 22. aprill 2002, millega täiendatakse määruse (EÜ) nr 2301/97 (teatavate nimetuste kandmise kohta nõukogu määruses (EMÜ) nr 2082/92 (põllumajandustoodete ja toiduainete eripärasertifikaatide kohta) sätestatud eripärasertifikaatide registrisse) lisa (Panellets)