Писмен въпрос E-3732/07 зададен от Erik Meijer (GUE/NGL) на Комисията. Невъзможност за навременно резервиране на места за международни влакове или невъзможност за по-късно допълнително закупуване на валиден билет при навременна резервация