Писмен въпрос E-0709/08 зададен от Koenraad Dillen (NI) на Комисията. Задължителните резултати от използването на средства от структурните фондове