Писмен въпрос E-6362/08 зададен от Catherine Stihler (PSE) на Комисията. Шумни реклами