Kohtuasi C-349/13: Euroopa Kohtu (kümnes koda) 12. veebruari 2015 . aasta otsus (Naczelny Sąd Administracyjny eelotsusetaotlus – Poola) – Minister Finansów versus Oil Trading Poland sp. z o.o. (Eelotsusetaotlus — Aktsiis — Direktiivid 92/12/EMÜ ja 2008/118/EÜ — Kohaldamisala — Mineraalõlid ja energiatooted — Määrdeõlid, mida kasutatakse muul otstarbel kui mootorikütus või kütteaine — Väljaarvamine — Energiatoodete tarbimiselt sissenõutav aktsiis, mille liikmesriik kehtestab vastavalt ühtlustatud aktsiisi korda reguleerivatele sätetele — Mõiste „piiriületamisega seotud formaalsused”  — ELTL artikkel 110 — Ühendusesisesel soetamisel teatud juhtudel lühem maksetähtaeg kui toodete soetamisel siseriiklikult turult)