Писмен въпрос E-2426/07 зададен от Robert Kilroy-Silk (NI) на Комисията. Хамас нарушава примирието с Израел