Писмен въпрос E-3516/09, зададен от Robert Kilroy-Silk (NI) на Комисията. Без помощ за ОАЕ