Писмен въпрос E-2633/09, зададен от Robert Kilroy-Silk (NI) на Комисията. Пакистан и талибаните