Писмен въпрос E-4712/09, зададен от Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE) на Комисията. Доклад на Евроюст за 2008 г.